Danh sách sản phẩm : Hàng rào bảo vệ

STTSTT SPSản phẩm
Tên sản phẩm/Nhóm sản phẩmMã SPĐVTGiá bán (đồng/ĐVT)Hình ảnh
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
1 Hàng rào dùng bình ắc-quy    
1.1 Dry Battery Alkaline    
11Alkaline 9 Volt Dry Batteries  alkaline-9-volt-dry-batteries
1.1 9 V, 55 Ah350611hộp0
1.2 9 V, 75 Ah350681hộp0
1.3 9 V, 120 Ah350522hộp0
1.4 9 V, 160 Ah350530hộp0
1.5 9 V, 175 Ah350531hộp0
1.6 9 V, 210 Ah350534hộp0
1.2 Zinc-Carbon Dry Battery    
22Zinc-Carbon 9 Volt Dry Batteries  zinc-carbon-9-volt-dry-batteries
2.1 Tent Lamp Battery 6 V, 7 Ah44218hộp0
2.2 9 V, 55 Ah44212hộp0
2.3 9 V, 90 Ah44213hộp0
2.4 9 V, 130 Ah44219hộp0
33High Energy Saline 9 V Dry Battery with carrying strap  high-energy-saline-9-v-dry-battery-with-carrying-strap
3.1 9 V, 75 Ah44220hộp0
3.2 9 V, 150 Ah44221hộp0
1.3 Special Wet Rechargeable Battery    
4412 Volts Special Wet Rechargeable Battery  12-volts-special-wet-rechargeable-battery
4.1 12 V, 65 Ah350535hộp0
4.2 12 V, 85 Ah44233hộp0
4.3 12 v, 110 Ah44223hộp0
4.4 Battery acid bottle442161hộp0
1.4 Battery Charger    
55Battery Charger for 12 V and 24 V Lead Acid Batteries  battery-charger-for-12-v-and-24-v-lead-acid-batteries
5.1 ...371017/011bộ0
2 Hàng rào điện    
2.1 Sales Promotions 2014    
66Savanne 3000 – now available in 2 sets!  savanne-3000-now-available-in-2-sets
77Eco Power B 500 plus  eco-power-b-500-plus
88Power N 3500  power-n-3500
99Premium Clip Insulator for Tape  premium-clip-insulator-for-tape
1010Premium Clip Insulator for Tape & Easy Cord Stretch Insulator for Rope in the 70 Bucket  premium-clip-insulator-for-tape-easy-cord-stretch-insulator-for-rope-in-the-70-bucket
1111TopLine Fence Tape 40 mm and Fence Rope 6 mm  topline-fence-tape-40-mm-and-fence-rope-6-mm
2.2 Cavallo Energiser Range    
1212Cavallo N 1001  cavallo-n-1001
12.1 ...372701hộp0
1313Cavallo N 2002  cavallo-n-2002
13.1 ...372702bộ0
1414Cavallo D 22  cavallo-d-22
14.1 ...372730bộ0
14.2 12 Volt Adaptor Cable44641/011bộ0
1515Cavallo X 1  cavallo-x-1
15.1 ...372721bộ0
2.3 230 V Mains Energizers    
2.3.1 Power Profi NDi    
1616Power Profi NDi 6500 digital manufactured in accordance with the new European safety standard EN60335  power-profi-ndi-6500-digital-manufactured-in-accordance-with-the-new-european-safety-standard-en60335
16.1 ...372806bộ0
1717Power Profi NDi 10000 digital manufactured in accordance with the new European safety standard EN60335  power-profi-ndi-10000-digital-manufactured-in-accordance-with-the-new-european-safety-standard-en60335
17.1 ...372810bộ0
1818Power Profi NDi 15000 digital manufactured in accordance with the new European safety standard EN60335  power-profi-ndi-15000-digital-manufactured-in-accordance-with-the-new-european-safety-standard-en60335
18.1 ...372815bộ0
2.3.2 Power Profi N    
1919Power Profi N 5000  power-profi-n-5000
19.1 ...372805bộ0
2020Power Profi Ni 7000 manufactured in accordance with the new European safety standard EN60335  power-profi-ni-7000-manufactured-in-accordance-with-the-new-european-safety-standard-en60335
20.1 ...372807bộ0
2.3.3 Power N    
2121Power N 1200  power-n-1200
21.1 ...372841bộ0
2222Power N 3500  power-n-3500
22.1 ...372843bộ0
2323Power N 4800  power-n-4800
23.1 ...372845bộ0
2.4 DUO Units (12 V / 230 V)    
2.4.1 Duo Power X    
2424Duo Power X 1000  duo-power-x-1000
24.1 Hàng rào điện Duo Power X 1000372125bộ3.500.000
2525Duo Power X 2500  duo-power-x-2500
25.1 Hàng rào điện Duo Power X 2500372123bộ5.000.000
2626Duo Power X 4000  duo-power-x-4000
26.1 Hàng rào điện Duo Power X 4000372131bộ6.700.000
2727Solar unit suitable for DUO Power-X and Savanne  solar-unit-suitable-for-duo-power-x-and-savanne
27.1 15 w solar panel375151hộp0
27.2 25 W solar panel375251hộp0
2.5 12 Volts Rechargeable Battery Units    
2.5.1 Mobil Power AD    
2828Mobil Power AD 2000 digital  mobil-power-ad-2000-digital
28.1 Mobil Power AD 2000 digital372201bộ0
28.2 Mobil Power AD 2000 digital with GPS372201-GPSbộ0
28.3 230 V mains adapter371012bộ0
2929Mobil Power AD 3000 digital  mobil-power-ad-3000-digital
29.1 Mobil Power AD 3000 digital372291bộ0
29.2 Mobil Power AD 3000 digital with GPS372291-GPSbộ0
29.3 230 V mains adapter371012cái0
3030Mains adapter for AD 2000 digital, AD 3000 digital, A 1200, AN 3100 and AN 5500  mains-adapter-for-ad-2000-digital-ad-3000-digital-a-1200-an-3100-and-an-5500
30.1 230 V mains adapter371012cái0
2.5.2 Mobil Power A    
3131Mobil Power A 1200  mobil-power-a-1200
31.1 230 V mains adapter371012cái0
2.5.3 Power A    
3232Power A 2000  power-a-2000
32.1 ...372862bộ0
32.2 230 V mains adapter371012cái0
3333Power A 3300  power-a-3300
33.1 ...372864bộ0
33.2 230 V mains adapter371012cái0
2.5.4 Mobil Power Savanne    
3434Savanne 1000 Includes metal box  savanne-1000-includes-metal-box
34.1 ...372751bộ0
3535Savanne 2000 Includes metal box  savanne-2000-includes-metal-box
35.1 ...372752bộ0
3636Savanne 3000 – now available in 2 sets!  savanne-3000-now-available-in-2-sets
2.5.5 Mobil Power AN    
3737Mobil Power AN 3100  mobil-power-an-3100
37.1 Mobil Power AN 3100372311bộ0
37.2 Mobil Power AN 3100 with GPS372311-GPSbộ0
37.3 230 V mains adapter371012cái0
3838Mobil Power AN 5500  mobil-power-an-5500
38.1 Mobil Power AN 5500372550bộ0
38.2 Mobil Power AN 5500 with GPS372550-GPSbộ0
38.3 230 V mains adapter371012cái0
2.5.6 Starter kits for Game- + Sheep fences    
2.5.6.1 Starter kit Type Mobil Power AD digital    
3939Starter kit Type Mobil Power AD digital  starter-kit-type-mobil-power-ad-digital
39.1 Starter Kit AD 2000 digital441010bộ0
39.2 Starter Kit Type AD 3000 digital441012bộ0
4040Starter kit Type Mobil Power AD 2000 digital with 25 w solar panel  starter-kit-type-mobil-power-ad-2000-digital-with-25-w-solar-panel
40.1 Starter set AD 2000 digital incl. 25 Watt solar module441011bộ0
40.2 Starter set AD 3000 digital incl. 25 Watt solar module441013bộ0
2.5.6.2 Starter kit Mobil Power AN    
4141Starter kit Mobil Power AN  starter-kit-mobil-power-an
41.1 Starter kit AN 3100441014bộ0
41.2 Starter kit AN 5500441016bộ0
4242Starter kit Mobil Power AN with solar panel  starter-kit-mobil-power-an-with-solar-panel
42.1 Starter set AN 3100 incl. 25 Watt solar module441015bộ0
42.2 Starter set AN 5500 incl. 45 Watt solar module441017bộ0
2.6 Metal Battery Boxes    
4343Anti-Theft-Box  anti-theft-box
43.1 ...44650bộ0
4444Metal Battery Case  metal-battery-case
44.1 ...44656bộ0
4545Anti-Theft-Set for Metal Battery Case  anti-theft-set-for-metal-battery-case
45.1 ...44652bộ0
4646Metal box for Savanne  metal-box-for-savanne
46.1 ...371199bộ0
4747Metal Protective Box  metal-protective-box
47.1 ...371200bộ0
2.7 Sun Power Solar Technology    
4848Sun Power S550  sun-power-s550
48.1 ...372023bộ0
4949Sun Power S180  sun-power-s180
49.1 ...372021bộ0
2.8 12 Volts Solar Techology    
5050Solar Panels suitable for Mobil Power AN  solar-panels-suitable-for-mobil-power-an
50.1 25 Watt solar module375256bộ0
50.2 45 w solar panel with charging control375401bộ0
5151Solar Panels suitable for Mobil Power A and AD  solar-panels-suitable-for-mobil-power-a-and-ad
51.1 ...377062bộ0
51.2 15 w solar panel375156bộ0
51.3 25 Watt solar module375256bộ0
5252Solar unit suitable for DUO Power-X and Savanne  solar-unit-suitable-for-duo-power-x-and-savanne
52.1 15 w solar panel375151bộ0
52.2 25 W solar panel375251bộ0
5353Solar kit 8 W  solar-kit-8-w
53.1 Kit 8 watts377040bộ0
5454Solar Panel 4 w  solar-panel-4-w
54.1 solar panel 4 w377024bộ0
2.9 9 Volt Dry Battery Energizers    
2.9.1 Power Station BD    
5555Power Station BD 300 digital  power-station-bd-300-digital
55.1 ...372033bộ0
5656Power Station BD 400 digital  power-station-bd-400-digital
56.1 ...372034bộ0
5757Power Station BD 600 digital  power-station-bd-600-digital
57.1 ...372036bộ0
5858Mains adapter for BD devices  mains-adapter-for-bd-devices
58.1 ...371016cái0
2.9.2 Compact Power    
5959Compact Power B 140  compact-power-b-140
59.1 ...350330bộ0
6060Compact Power B 240 multi plus free fence tester  compact-power-b-240-multi-plus-free-fence-tester
60.1 ...372028bộ0
616112 Volt Adapter cable  12-volt-adapter-cable
61.1 ...44641/011bộ0
2.9.3 Eco Power    
6262Eco Power B 250 plus  eco-power-b-250-plus
62.1 ...372029bộ0
6363Eco Power B 500 plus  eco-power-b-500-plus
63.1 ...372030bộ0
2.10 Hobby Energizers and Training Energizer for Cows    
6464AKOtronic S7K  akotronic-s7k
64.1 ...350728bộ0
6565230 V Mains Energiser Compact Power N 700  230-v-mains-energiser-compact-power-n-700
65.1 ...372080cái0
66662 x 1.5 V Battery Unit Compact Power B 40  2-x-1-5-v-battery-unit-compact-power-b-40
66.1 ...372005cái0
6767Grounding Rod  grounding-rod
67.1 earth stake suitable for B4044657cái412.500
2.11 Hobby Kits    
6868Portable Fence Kit for Trekking  portable-fence-kit-for-trekking
68.1 ...44127bộ0
6969Hobbyset  hobbyset
69.1 Hobbyset with Mains Unit N700441150bộ0
69.2 Hobbyset with Battery Unit B40441151bộ0
69.3 Spare Post 70 cm441853cái0
69.4 Spare spring444265cái0
69.5 Green polywire, 100 m44874-100cái0
3 Phụ kiện làm hàng rào    
3.1 Fencing- and Safety Products    
7070GSM ONOFF  gsm-onoff
70.1 ...441230cái0
7171AKO GSM-Alarm with remote switch for monitoring and controlling the fence system  ako-gsm-alarm-with-remote-switch-for-monitoring-and-controlling-the-fence-system
71.1 GSM Alarm (230 volts)441022-230cái0
71.2 On / off switching adapter for 230 volts units441030cái0
71.3 Combination signal generator (flashing light + siren)441035cái0
7272Combined Signal Generator for 230V GSM alarm  combined-signal-generator-for-230v-gsm-alarm
72.1 ...441035cái0
7373AKO Multimeter  ako-multimeter
73.1 ...442562cái0
7474Signal Light  signal-light
74.1 ...441223/011cái0
7575Fence Line Tester without Ground rod  fence-line-tester-without-ground-rod
75.1 ...44669cái0
7676AKO Digital Volt Meter  ako-digital-volt-meter
76.1 ...441228cái0
7777Fence Checker Visual and Audible Hedge Tester  fence-checker-visual-and-audible-hedge-tester
77.1 ...441227cái0
7878Fence Tester AKO  fence-tester-ako
78.1 Up to 10,000 V441221cái0
78.2 Up to 6,000 V441222cái0
7979Digital Battery Tester  digital-battery-tester
79.1 ...44663cái0
3.2 Grounding and Fence Equipment    
8080Special Ground Rod  special-ground-rod
80.1 ...44615cái0
80.2 ...441369cái0
8181Special Earth Rod for Mobile Use  special-earth-rod-for-mobile-use
81.1 ...44619cái0
8282Cast Resin Connection Kit  cast-resin-connection-kit
82.1 ...440120cặp0
8383High-Voltage Underground Cable Premium  high-voltage-underground-cable-premium
83.1 ...440110cuộn0
83.2 ...440111cuộn0
8484High-Voltage Underground Cable  high-voltage-underground-cable
84.1 ...44818cuộn0
84.2 ...44921cuộn0
84.3 ...44922cuộn0
84.4 ...44819cuộn0
84.5 ...44920cuộn0
8585High-Voltage Underground Cable  high-voltage-underground-cable
85.1 ...44630cuộn0
85.2 ...44632cuộn0
8686FenceEarth Connection Cable  fenceearth-connection-cable
86.1 ...44635/011cuộn0
86.2 ...44636/011cuộn0
3.3 Cut-Out Switch    
8787Cut-Out Switch  cut-out-switch
87.1 ...44607cái0
87.2 ...44607/011cuộn0
3.4 Lightning Diverter Kit    
8888Lightning Choke  lightning-choke
88.1 ...44601cái0
8989Lightning Protection  lightning-protection
89.1 ...449602/011cái0
3.5 Warning Sign    
9090Warning Sign Electric Fence  warning-sign-electric-fence
90.1 ...44620cái0
9191Warning Sign Electric Fence  warning-sign-electric-fence
91.1 ...44623cái0
9292Warning Sign – Do not feed the animals!  warning-sign-do-not-feed-the-animals
92.1 ...44621cái0
9393Warning Sign – Keep off the pasture!  warning-sign-keep-off-the-pasture
93.1 ...44628cái0
9494Warning Sign – Caution Electric Fence!  warning-sign-caution-electric-fence
3.6 Connection and Grounding Accessories    
9595Ground Connection Cable  ground-connection-cable
95.1 ...44604/011cuộn0
9696Ground Connection Cable  ground-connection-cable
96.1 ...44606/011cái0
9797Connection Cable Heart-shaped Clip  connection-cable-heart-shaped-clip
97.1 ...441603/011cái0
9898Connection Cable  connection-cable
98.1 ...44605/011cái0
9999Fence Connection Cable  fence-connection-cable
99.1 ...441608/011cặp0
100100Fence Connection Cable, triple  fence-connection-cable-triple
100.1 ...441601/011cái0
3.7 Connecting accessories    
101101Tape-to-Tape Connector  tape-to-tape-connector
101.1 ...44616/011cái0
102102Energizer-to-tape connector  energizer-to-tape-connector
102.1 ...44617/011cái0
103103Rope Connector with Lead  rope-connector-with-lead
103.1 ...44627/011bộ0
104104Rope-to-Rope Connector  rope-to-rope-connector
104.1 ...44629/011bộ0
105105Rope Tape Connection  rope-tape-connection
105.1 ...441493/011bộ0
10610612 Volt Adapter cable  12-volt-adapter-cable
106.1 ...44641/011bộ0
3.8 Rope and wire connectors    
107107Rope Connector Stainless Steel  rope-connector-stainless-steel
107.1 for ropes ø 6 mm44540hộp0
107.2 for ropes ø 6 mm44540/051hộp0
107.3 for ropes ø 8 mm44541hộp0
107.4 for ropes ø 8 mm44541/051hộp0
108108Rope Connector Galvanized  rope-connector-galvanized
108.1 for ropes ø 6 mm44535hộp0
108.2 for ropes ø 6 mm44535/051hộp0
108.3 for ropes ø 8 mm44534hộp0
108.4 for ropes ø 8 mm44534/051hộp0
109109Rope- and Wire Connector  rope-and-wire-connector
109.1 for polywire up to ø 2.5 mm441561hộp0
109.2 for polywire up to ø 2.5 mm441561/051hộp0
109.3 for rope up to ø 6,5 mm441560hộp0
109.4 for rope up to ø 6.5 mm441560/051hộp0
110110Quick RopePolywire Connector  quick-ropepolywire-connector
110.1 ...441209/041hộp0
111111Wire Connector, galvanized  wire-connector-galvanized
111.1 ...441225hộp0
111.2 ...441225/041hộp0
112112Gripple Wire Connector  gripple-wire-connector
112.1 1,0 - 2,0 mm44707hộp0
112.2 2,0 - 3,25 mm44706hộp0
112.3 2,0 - 3,25 mm44706/066hộp0
112.4 Tension Tool44703cái0
3.9 Tape connectors    
113113Tape Connector Stainless Steel  tape-connector-stainless-steel
113.1 up to 13 mm tapes44594hộp0
113.2 up to 13 mm tapes44594/051hộp0
113.3 up to 20 mm tapes44595hộp0
113.4 up to 20 mm tapes44595/051hộp0
113.5 up to 40 mm tapes44596hộp0
113.6 up to 40 mm tapes44596/051hộp0
114114Tape Connector galvanized  tape-connector-galvanized
114.1 up to 13 mm tapes44570hộp0
114.2 up to 13 mm tapes44570/056hộp0
114.3 up to 20 mm tapes44573hộp0
114.4 up to 20 mm tapes44573/056hộp0
114.5 up to 40 mm tapes44572hộp0
114.6 up to 40 mm tapes44572/056hộp0
115115Tape Connector Plates  tape-connector-plates
115.1 10 - 20 mm tapes443457hộp0
115.2 10 - 20 mm tapes443457/051hộp0
115.3 40 mm tapes443458hộp0
115.4 40 mm tapes443458/051hộp0
116116Litzclip® Gate Handle Connector for Tape  litzclip-gate-handle-connector-for-tape
116.1 Stainless steel442006/041hộp0
116.2 Stainless steel442007/041hộp0
3.10 Litzclip® Tape, Rope and Wire Connector    
3.10.1 Litzclip® Tape and Rope Connector    
117117Tape Connector Litzclip®  tape-connector-litzclip
117.1 stainless steel (INOX)442000/051hộp0
117.2 stainless steel (INOX)442001/051hộp0
117.3 stainless steel (INOX)442002/051hộp0
117.4 galvanized442010/056hộp0
117.5 galvanized442011/056hộp0
117.6 galvanized442012/056hộp0
118118Rope Connector Litzclip®  rope-connector-litzclip
118.1 stainless steel (INOX)442004/051hộp0
118.2 galvanized442016/106hộp0
118.3 galvanized442017/106hộp0
3.10.2 Litzclip® - Tape Gate Handle and Wire Connector    
119119Wire Connector Litzclip®  wire-connector-litzclip
119.1 AKO Litzenverbinder Litzclip, 3mm,gerade, Edelstahl,10 Stück442003/101hộp380.000
119.2 Litzclip Litzenverbinder 3mm verzinkt, 10 Stück442013/106hộp300.000
120120Wire Cross-Connector Litzclip® galvanized  wire-cross-connector-litzclip-galvanized
120.1 Litzclip Litzen-Kreuzverbinder 3mm, verzinkt, 5 Stück442014/056hộp340.000
121121Wire T-Connector Litzclip® galvanized  wire-t-connector-litzclip-galvanized
121.1 Litzclip Litzen-T-Verbinder 3mm, verzinkt, 5 Stück442015/056hộp300.000
122122Repair Set Litzclip® galvanized  repair-set-litzclip-galvanized
122.1 AKO Reparaturset Litzclip 8-teilig, verzinkt442018/081hộp380.000
123123Safety Link – Litzclip®  safety-link-litzclip
124124Litzclip® Gate Handle Connector for Tape  litzclip-gate-handle-connector-for-tape
124.1 Stainless steel442006/041hộp0
124.2 Stainless steel442007/041hộp0
3.10.3 Litzclip®    
125125Wire T-Connector Litzclip® galvanized  wire-t-connector-litzclip-galvanized
126126Wire Cross-Connector Litzclip® galvanized  wire-cross-connector-litzclip-galvanized
127127Wire Connector Litzclip®  wire-connector-litzclip
4 Dây dẫn    
4.1 Tapes    
4.1.1 PremiumLine Tapes    
128128PremiumLine Fencing Tape  premiumline-fencing-tape
128.1 ...441533cuộn0
128.2 ...441534cuộn0
128.3 ...441535cuộn0
4.1.2 Premium Plus Tapes    
129129Premium Plus Tape  premium-plus-tape
129.1 ...449123cuộn0
129.2 ...449122cuộn0
129.3 ...449124cuộn0
129.4 ...449125cuộn0
4.1.3 TopLine Plus Tapes    
130130TopLine Plus Fencing Tape Colourful  topline-plus-fencing-tape-colourful
130.1 ...449568cuộn0
130.2 ...449107cuộn0
130.3 ...449566cuộn0
130.4 ...449569cuộn0
130.5 ...449563cuộn0
130.6 ...449108cuộn0
130.7 ...449109cuộn0
130.8 ...449553cuộn0
131131TopLine Plus Fence Tape whitered  topline-plus-fence-tape-whitered
131.1 ...4491504cuộn0
131.2 ...4491505cuộn0
131.3 ...449550cuộn0
131.4 ...449551cuộn0
131.5 ...449554cuộn0
132132TopLine Fencing Tape WhiteBlack  topline-fencing-tape-whiteblack
132.1 ...449590cuộn0
132.2 ...449591cuộn0
132.3 ...449592cuộn0
132.4 ...449595cuộn0
4.1.4 EconomyLine Tapes    
133133EconomyLine Tape  economyline-tape
133.1 ...44550cuộn0
133.2 ...44556cuộn0
133.3 ...44557cuộn0
134134Fencing Tape Double Pack EconomyLine  fencing-tape-double-pack-economyline
134.1 ...44565cuộn0
134.2 ...441525cuộn0
4.2 Ropes    
4.2.1 PremiumLine Ropes    
135135PremiumLine Fencing Rope  premiumline-fencing-rope
135.1 ...441564cuộn0
135.2 ...441554cuộn0
4.2.2 Premium Plus Ropes    
136136Premium Plus Fencing Rope  premium-plus-fencing-rope
136.1 ...449121cuộn0
136.2 ...449126cuộn0
137137Premium SX Fence Rope  premium-sx-fence-rope
137.1 ...441976cuộn0
4.2.3 TopLine Plus and EconomyLine electric fence ropes    
138138EconomyLine Rope cross-wound  economyline-rope-cross-wound
138.1 ...441970cuộn0
139139TopLine plus Rope  topline-plus-rope
139.1 ...449531cuộn0
139.2 ...449532cuộn0
139.3 ...449593cuộn0
140140EconomyLine Fence Rope  economyline-fence-rope
140.1 ...44531cuộn0
140.2 ...441545cuộn0
140.3 ...44533cuộn0
4.3 Polywires    
4.3.1 PremiumLine Polywires    
141141PremiumLine Polywires  premiumline-polywires
141.1 ...441550cuộn0
141.2 ...441551cuộn0
141.3 ...441738cuộn0
142142Premium SX Polywire  premium-sx-polywire
142.1 ...441978cuộn0
4.3.2 TopLine Plus Polywires    
143143TopLine plus Polywire  topline-plus-polywire
143.1 ...449119cuộn0
143.2 ...449523cuộn0
143.3 ...449120cuộn0
143.4 ...4491558cuộn0
143.5 ...4491559cuộn0
144144EconomyLine Wire cross-wound  economyline-wire-cross-wound
144.1 ...441972cuộn0
144.2 ...441973cuộn0
145145TOP LINE Polywire  top-line-polywire
146146EconomyLine Polywire  economyline-polywire
146.1 ...441555cuộn0
146.2 ...44520cuộn0
146.3 ...44519cuộn0
146.4 ...44833cuộn0
147147EconomyLine Mono Wire  economyline-mono-wire
147.1 ...44502cuộn0
147.2 ...44503cuộn0
148148TopLine Polywire 400 m  topline-polywire-400-m
148.1 ...449594cuộn0
4.4 Premium Horse Wire    
149149Premium Horse Wire  premium-horse-wire
149.1 ...44873cuộn0
150150Corner Sleeve Insulator  corner-sleeve-insulator
4.5 Electric Wires    
151151Fencing Wire Aluminium  fencing-wire-aluminium
151.1 ...445002cuộn0
151.2 ...445007cuộn0
151.3 ...445003cuộn0
152152Stranded Wire galvanized  stranded-wire-galvanized
152.1 ...44500cuộn0
152.2 ...445009cuộn0
153153Steel Wire galvanized  steel-wire-galvanized
153.1 ...445041cuộn0
153.2 ...44504cuộn0
154154High-Tensile Steel Wire for Permanent Fence  high-tensile-steel-wire-for-permanent-fence
154.1 ...445055cuộn0
154.2 ...44505cuộn0
4.6 Electric Wires Accessories    
155155Wire Pay-Out Spinner  wire-pay-out-spinner
155.1 ...44279cuộn0
155.2 ...441875cuộn0
156156Temperature Equalisation Spring  temperature-equalisation-spring
156.1 galvanized44704cái0
156.2 stainless steel44705cái0
156.3 stainless steel44259cái0
5 Cuộn dây    
5.1 Reels    
157157Super Big Reel  super-big-reel
157.1 Super BIG reel441270cái0
157.2 Spare reel for Super BIG441271cái0
157.3 Stand for Super BIG reel441272cái0
158158Plastic Reel Super  plastic-reel-super
158.1 Reel complete44270cái0
158.2 Spare reel44271cái0
158.3 Stand only44272cái0
159159Euro Reel  euro-reel
159.1 Euro Reel441200cái0
159.2 spare reel for Euro reel441201cái0
160160Euro Reel Big  euro-reel-big
160.1 Euro Reel BIG441205cái0
160.2 spare reel for Euro Reel BIG441206cái0
5.2 The Porta Reel System for Temporary Fencing    
161161Multi post  multi-post
161.1 Multi Post 120 cm, for 3 reels max.44297cái0
161.2 Multi Post 165 cm, for 4 reels max.44299cái0
161.3 Bracket for reel44298cái0
161.4 Gate insulator for tapes PROFI44355/041cái0
161.5 Corner and fence line insulator PROFI44350cái0
161.6 Gate Handle Insulator441241cái0
161.7 Ring Insulator44324cái0
161.8 Corner Insulator Super441360cái0
162162Geared Reel 3:1  geared-reel-3-1
162.1 ...44280cái0
163163Compact Reel  compact-reel
163.1 ...44296cái0
164164Mounting Bracket  mounting-bracket
164.1 ...44298cái0
6 Cột dựng trại    
6.1 T-Post System    
165165Metal T-Post  metal-t-post
165.1 ...441460cái0
165.2 ...441407cái0
165.3 ...441461cái0
165.4 ...441462cái0
166166Support Kit T-Post  support-kit-t-post
166.1 ...441466cái0
16716790° Corner Kits T-Post  90-corner-kits-t-post
167.1 ...441465cái0
168168Tape corner solution for T-Post  tape-corner-solution-for-t-post
169169Top Insulator T-Post  top-insulator-t-post
169.1 black441267hộp0
169.2 yellow441268hộp0
170170Rope corner solution for T-Post  rope-corner-solution-for-t-post
171171Cable Insulator T-Post  cable-insulator-t-post
171.1 black441273hộp0
171.2 yellow441274hộp0
172172Gate Handle Insulator Vario for T-Post  gate-handle-insulator-vario-for-t-post
173173Clip Ring Insulator T-Post  clip-ring-insulator-t-post
173.1 black44364hộp0
173.2 yellow443646hộp0
174174Clip Tape Insulator T-Post  clip-tape-insulator-t-post
174.1 black44365hộp0
174.2 yellow443656hộp0
175175Distance Insulator T-Post  distance-insulator-t-post
175.1 black442343hộp0
175.2 yellow442344hộp0
176176Insulator Pinlock T-Post  insulator-pinlock-t-post
176.1 black442345hộp0
176.2 yellow442346hộp0
177177T-Post Tape Insulator for Gate Handle Kit T-Post  t-post-tape-insulator-for-gate-handle-kit-t-post
177.1 Kit complete441494bộ0
178178T-Post Universal Clamp Kit T-Post  t-post-universal-clamp-kit-t-post
178.1 Kit complete44790bộ0
179179Gate Handle Insulator T-Post  gate-handle-insulator-t-post
179.1 Kit complete441231bộ0
180180Tape Insulator and Corner Insulator T-Post  tape-insulator-and-corner-insulator-t-post
180.1 Kit complete441232bộ0
181181Tape Insulator and Corner Insulator T-Post  tape-insulator-and-corner-insulator-t-post
181.1 Kit complete441233bộ0
182182Ram for T-Post  ram-for-t-post
182.1 ...441324cái0
183183Pulling Device for T-Post  pulling-device-for-t-post
183.1 ...441300cái0
6.2 Fibreglass Posts and Accessories    
184184Round Fibreglass Post made from solid material  round-fibreglass-post-made-from-solid-material
184.1 Round sling with double cover 3to, 1,5m/3m, shrink. film pa.37733cái578.000
184.2 ...441852cái0
184.3 ...441856cái0
184.4 ...441858cái0
185185Oval Fibreglass Post  oval-fibreglass-post
185.1 13 cm, metal444271cái0
185.2 13 cm, metal444272cái0
185.3 15 cm, fibre glass444261cái0
186186Plastic Eyelets for round fibreglass post  plastic-eyelets-for-round-fibreglass-post
186.1 ...444012cái0
187187Spare / Additional Insulator for oval fibreglass post  spare-additional-insulator-for-oval-fibreglass-post
187.1 Fibre Glass Post Oval444263hộp0
6.3 Plastic Posts and Accessories    
188188Plastic Post  plastic-post
188.1 without step44400hộp0
188.2 with step44405hộp0
188.3 with step44499hộp0
188.4 Polywire and Tape up to 10 mm44403hộp0
188.5 Polywire and Tape up to 10 mm44403/306hộp0
188.6 Tape up to 40 mm44404hộp0
188.7 Tape up to 40 mm44404/306hộp0
189189Additional Eyelets for Plastic Posts  additional-eyelets-for-plastic-posts
189.1 Polywire and Tape up to 10 mm44403hộp0
189.2 Polywire and Tape up to 10 mm44403/306hộp0
189.3 Tape up to 40 mm44404hộp0
189.4 Tape up to 40 mm44404/306hộp0
190190Plastic Post Titan PLUS  plastic-post-titan-plus
190.1 blue4418083hộp0
190.2 white441808hộp0
190.3 white441809hộp0
191191Plastic Post Titan with double prong  plastic-post-titan-with-double-prong
191.1 white441806hộp0
191.2 white441807hộp0
192192Plastic Post Titan  plastic-post-titan
192.1 white441802hộp0
192.2 white441800hộp0
192.3 white441801hộp0
193193Plastic Post Classic  plastic-post-classic
193.1 white44491thùng0
193.2 white44497thùng0
193.3 white44492thùng0
193.4 white44493thùng0
193.5 green444932thùng0
193.6 white44493/40thùng0
6.4 Plastic Posts    
194194Plastic Post AKO Premium  plastic-post-ako-premium
195195Plastic Post Classic  plastic-post-classic
196196Plastic Post with Stirrup Step  plastic-post-with-stirrup-step
197197Plastic Post Eco  plastic-post-eco
6.5 Recycling Posts & Metal Posts    
198198Recycling Post  recycling-post
198.1 ...44460hộp0
198.2 ...44462hộp0
198.3 ...44465hộp0
198.4 ...44474hộp0
198.5 ...44467hộp0
198.6 ...44469hộp0
199199Angular Steel Post  angular-steel-post
199.1 ...44421thùng0
199.2 ...444213thùng0
199.3 ...44453thùng0
200200Angle Post Insulator  angle-post-insulator
200.1 ...44408hộp0
200.2 ...44408/1007hộp0
201201Multi Post for use at Corners and Gates  multi-post-for-use-at-corners-and-gates
201.1 Multi Post 120 cm, for 3 reels max.44297thùng0
201.2 Multi Post 165 cm, for 4 reels max.44299thùng0
202202Round Steel Post and Oval Steel Post  round-steel-post-and-oval-steel-post
202.1 oval441457thùng0
202.2 round441458thùng0
202.3 oval441455thùng0
202.4 oval441456thùng0
202.5 Spare Insulator Clip oval441315hộp0
202.6 Spare Insulator Clip oval441315/251hộp0
202.7 Spare Insulator Clip round441316hộp0
202.8 Spare Top Insulator oval441317hộp0
202.9 Spare Top Insulator oval441317/201hộp0
202.10 Spare Top Insulator round441318hộp0
202.11 Spare Top Insulator oval with eye44432hộp0
202.12 Spare Ring Insulator oval44433hộp0
203203Pigtail Post  pigtail-post
203.1 ...44456thùng0
204204Spring Steel Post with Eyelets  spring-steel-post-with-eyelets
204.1 ...441474thùng0
6.6 Wooden Posts for Permanent Fencing    
205205Octo Wood  octo-wood
205.1 Corner-/gate post441827thùng0
205.2 Corner-/gate post441828thùng0
205.3 Fence Line post441820thùng0
205.4 Fence Line post441821thùng0
205.5 Fence Line post441822thùng0
205.6 Fence Line post441823thùng0
205.7 Fence Line post441824thùng0
205.8 Fence Line post441825thùng0
205.9 Fence Line post441826thùng0
206206OctoPaddock  octopaddock
206.1 Complete system, 60 m x 20 m441830thùng0
206.2 Extra cross-bars, 3.5 m441835thùng0
206.3 Double gate with hinge, 2 x 1.3 m441836thùng0
206.4 Single gate with hinge, 1 x 1.3 m441837thùng0
206.5 ...441422thùng0
207207Sledge Hammer  sledge-hammer
207.1 ...441422cái0
7 Chất cách điện    
7.1 Ring Insulators with continuous support    
208208Easy Drill Ring Insulator EDX with continuous support  easy-drill-ring-insulator-edx-with-continuous-support
208.1 black443269hộp0
208.2 black443269/201hộp0
208.3 black443269/753Ehộp0
209209Ring Insulator Big with continuous support  ring-insulator-big-with-continuous-support
21021075 EDX Ring Insulators per Bucket + Free Screwdriver  75-edx-ring-insulators-per-bucket-free-screwdriver
210.1 ...443269/753Ehộp0
211211Ring Insulator compact with continuous support  ring-insulator-compact-with-continuous-support
211.1 black44314hộp0
211.2 black44314/251hộp0
211.3 black44314/2603thùng0
211.4 black449314hộp0
211.5 black44314/2603Ehộp0
211.6 ...44314/1003Ehộp0
212212100 Ring Insulator in Box + Screw Bit Free of Charge  100-ring-insulator-in-box-screw-bit-free-of-charge
212.1 ...44314/1003Ehộp0
7.2 Ring Insulators with short support    
213213Easy Drill Ring Insulator EDX with short support  easy-drill-ring-insulator-edx-with-short-support
213.1 black443279hộp0
213.2 black443279/201hộp0
213.3 black443279/1003Ehộp0
214214Ring Insulator compact with short support  ring-insulator-compact-with-short-support
214.1 ...44316hộp0
214.2 ...44316/251hộp0
214.3 ...44316/903hộp0
215215Ring Insulator with short support  ring-insulator-with-short-support
215.1 black44306hộp0
215.2 black44306/251hộp0
215.3 black44306/903hộp0
215.4 red44318hộp0
215.5 yellow441342hộp0
216216Screw Bit for all Ring Insulators and Maxi Tape Insulator  screw-bit-for-all-ring-insulators-and-maxi-tape-insulator
216.1 ...441363/011hộp0
217217Ring Insulator Big with short support  ring-insulator-big-with-short-support
7.3 Slit Insulators / Ring Insulators    
218218Wrap-Insulator Allgäu  wrap-insulator-allg-u
218.1 ...441381hộp0
219219Slit Insulators  slit-insulators
219.1 5,3 mm44300hộp0
219.2 5.3 mm44300/301hộp0
219.3 5,3 mm44305hộp0
219.4 6,0 mm44302hộp0
219.5 6,0 mm44302/251hộp0
220220Ring Insulator Super BIG with short support  ring-insulator-super-big-with-short-support
220.1 black441385hộp0
221221Premium Combi-Insulator with short support  premium-combi-insulator-with-short-support
221.1 red441370hộp0
221.2 red441370/351hộp0
7.4 Corner Insulators / Tape Insulators    
222222Corner and Distance Insulator  corner-and-distance-insulator
222.1 ...44350hộp0
222.2 ...44350/061hộp0
223223Corner Insulator  corner-insulator
223.1 ...44338hộp0
223.2 ...44347hộp0
223.3 ...44338/061hộp0
224224Corner Insulators with Buckles  corner-insulators-with-buckles
224.1 ...44348hộp0
225225Premium Tape Tensioner  premium-tape-tensioner
225.1 ...44578hộp0
225.2 ...44578/041hộp0
226226Corner Insulators  corner-insulators
226.1 ...44338hộp0
226.2 ...44338/061hộp0
7.5 Tape Insulators    
227227Clip Insulator Maxi Tape  clip-insulator-maxi-tape
227.1 ...441390hộp0
227.2 ...441390/301hộp0
227.3 ...441390/803hộp0
228228Clip Insulator Easy Tape  clip-insulator-easy-tape
228.1 ...441391hộp0
228.2 ...441391/251hộp0
228.3 ...441391/753hộp0
229229Tape Insulator  tape-insulator
229.1 ...44309hộp0
229.2 ...44309/151hộp0
230230Premium Clip Insulator  premium-clip-insulator
230.1 ...441290hộp0
230.2 ...441290/141hộp0
231231Profi Clip Insulator  profi-clip-insulator
231.1 ...44359hộp0
232232Insulator for Tapes up to 20 mm  insulator-for-tapes-up-to-20-mm
232.1 ...44343hộp0
233233Insulator for Tapes up to 40 mm  insulator-for-tapes-up-to-40-mm
233.1 ...44340hộp0
233.2 ...44340/121hộp0
7.6 Rope Insulators/Wire Insulators    
234234Rope Insulator Euro Cord  rope-insulator-euro-cord
234.1 ...441396hộp0
234.2 ...441396/201hộp0
234.3 ...441396/503hộp0
235235Permanent Fencing Insulator Highland  permanent-fencing-insulator-highland
235.1 ...441398hộp0
236236EasyCord Rope Insulator  easycord-rope-insulator
236.1 ...441382/301hộp0
236.2 ...441382hộp0
236.3 ...441382/703hộp0
237237Insulator Pinlock  insulator-pinlock
237.1 ...441495hộp0
238238Corner Insulator Super  corner-insulator-super
238.1 ...441330hộp0
238.2 ...441330/061hộp0
239239Corner Insulator for Polywires and Ropes  corner-insulator-for-polywires-and-ropes
239.1 ...44330hộp0
240240Strain Insulator for Ropes  strain-insulator-for-ropes
240.1 ...44334hộp0
240.2 ...44334/061hộp0
240.3 ...44335hộp0
241241Strain Insulator Polyamide for Steel Wire  strain-insulator-polyamide-for-steel-wire
241.1 ...44358hộp0
242242Tube Insulator  tube-insulator
242.1 ...44392hộp0
7.7 Tape and Corner Insulators    
243243Tape Corner Insulator Cavallo Metric  tape-corner-insulator-cavallo-metric
244244Tape Corner Insulator Cavallo  tape-corner-insulator-cavallo
7.8 Insulators with metric thread    
245245Fastening Ring for Round Posts  fastening-ring-for-round-posts
245.1 ...441276hộp0
246246Ring Insulator with Metric Thread  ring-insulator-with-metric-thread
246.1 Metal post44324hộp0
246.2 Metal Post44324/201hộp0
246.3 tube post44391hộp0
247247Tape Insulator with Metric Thread  tape-insulator-with-metric-thread
247.1 ...441392hộp0
248248Offset Tape Insulator with Metric Thread  offset-tape-insulator-with-metric-thread
248.1 ...441393hộp0
249249Corner Insulator with Metric Thread for rope and poly wire  corner-insulator-with-metric-thread-for-rope-and-poly-wire
249.1 ...441394hộp0
250250Corner Insulator Super with metric thread  corner-insulator-super-with-metric-thread
250.1 ...441360hộp0
251251Gate Handle Insulator with Metric Thread  gate-handle-insulator-with-metric-thread
251.1 ...441241hộp0
7.9 Supplementary Insulators    
252252Screw Insulator Vario Plus  screw-insulator-vario-plus
252.1 for tapes up to 40 mm width441386hộp0
252.2 Tapes up to 40 mm441386/151hộp0
252.3 for polywire, wire and rope441387hộp0
252.4 polywire, wire and rope441387/201hộp0
253253Nail-on Insulator  nail-on-insulator
253.1 with 7 cm nail44367hộp0
253.2 with 10 cm nail44368hộp0
254254Nail-on Insulator  nail-on-insulator
254.1 ...44360hộp0
255255Nail-on Insulator  nail-on-insulator
255.1 ...44361hộp0
7.10 Offset Insulators    
256256Offset Ring Insulator  offset-ring-insulator
256.1 ...441480hộp0
257257Offset Ring Insulator  offset-ring-insulator
257.1 ...44310hộp0
257.2 ...44310/151hộp0
258258Offset Rope Insulator  offset-rope-insulator
258.1 ...44385hộp0
259259Offset Tape Insulator  offset-tape-insulator
259.1 ...44312hộp0
259.2 ...44312/151hộp0
260260Offset Tape Insulator  offset-tape-insulator
260.1 ...441395hộp0
260.2 ...441395/151hộp0
261261Offset Pigtail Insulator  offset-pigtail-insulator
261.1 ...44448hộp0
7.11 Gate handle insulators    
262262Profi Gate Insulator for Tapes  profi-gate-insulator-for-tapes
262.1 Kit complete44355/041hộp0
262.2 Spare Tape Jointer443453hộp0
263263Gate Handle Insulator Vario  gate-handle-insulator-vario
263.1 ...44237/021hộp0
264264Gate Handle Insulator stainless steel  gate-handle-insulator-stainless-steel
264.1 ...44254hộp0
264.2 ...44254/061hộp0
265265Gate Handle Insulator  gate-handle-insulator
265.1 ...441248hộp0
265.2 ...441248/061hộp0
266266Quick Rope/Polywire Connector  quick-rope-polywire-connector
266.1 ...441209/041hộp0
8 Hệ thống cửa hàng rào    
8.1 Gate Handles    
267267Premium Gate Handle with Litzclip Tape Connection  premium-gate-handle-with-litzclip-tape-connection
267.1 Gate Handle with Premium Litzclip BV 20 mm Stainless Steel4494420cái0
267.2 Premium Gate Handle with BV 40 mm Niro Wire Clip4494440cái0
268268Gate Handle with Litzclip Tape Connector  gate-handle-with-litzclip-tape-connector
268.1 Gate Handle Galvanised with Litzclip BV 20 mm Stainless Steel4494120cái0
268.2 Gate Handle Galvanised with Litzclip BV 40 mm Stainless Steel4494140cái0
269269Gate Handle with Tape Connector  gate-handle-with-tape-connector
269.1 black44947cái0
270270Gate handle with rope and wire connection  gate-handle-with-rope-and-wire-connection
270.1 Gate handle for rope and wire44948cái0
270.2 Quick connector for Polywire and rope441209/041cái0
271271Litzclip® Gate Handle Connector for Tape  litzclip-gate-handle-connector-for-tape
271.1 Stainless steel442006/041hộp0
271.2 Stainless steel442007/041hộp0
272272Premium Gate Handle  premium-gate-handle
272.1 red44944cái0
273273Gate Handle  gate-handle
273.1 black44940cái0
274274Premium Plus Gate Handle  premium-plus-gate-handle
274.1 red44966cái0
275275Gate Handle  gate-handle
275.1 black44941cái0
276276Gate Handle  gate-handle
276.1 orange44943cái0
277277Gate Handle  gate-handle
277.1 black44951cái0
277.2 neon pink44957cái0
277.3 neon purple44958cái0
277.4 neon green44959cái0
277.5 neon orange44960cái0
277.6 yellow44953cái0
278278Gate Handle  gate-handle
278.1 yellow44953cái0
279279Gate Lock Lockable gate system  gate-lock-lockable-gate-system
279.1 ...441235cái0
280280Gate Handle with Litzclip® Rope Connector  gate-handle-with-litzclip-rope-connector
8.2 Gate Systems    
281281FlexiGate 19 m – The flexible Gate System!  flexigate-19-m-the-flexible-gate-system
282282Flexigate – The Flexible Gate System  flexigate-the-flexible-gate-system
282.1 Flexigate with 40 mm Tape441298/011cái0
282.2 Flexigate with 6 mm rope441299/011cái0
282.3 Tape Connecting Cable44617/011cái0
282.4 Rope Connecting Cable44627/011cái0
283283E-line Gate Kit  e-line-gate-kit
283.1 E-line (3.0 - 6.0 m)44255/011hộp0
283.2 E-line (3.0 - 6.0 m)442551/011hộp0
283.3 E-line Rubber Electric Fencing Rope 25 m, 8 mm442564hộp0
284284Gate Kit  gate-kit
284.1 Kit with Ring Insulator and Gate Insulator44945bộ0
284.2 Kit with 2 Gate Insulators44945/011bộ0
284.3 Spare spring galvanized44246bộ0
8.3 Electric Gate Kit    
285285Electric Fence Gate Electro Gate  electric-fence-gate-electro-gate
285.1 Electric Gate Kit complete 6,00441287bộ0
285.2 Electric Gate Kit complete 5,00 m44282bộ0
285.3 Electric Gate Kit complete 3,60 m44281bộ0
285.4 Mini Electric Gate 1,20 m44283bộ0
285.5 Spare Stick 3,0 m441288bộ0
285.6 Spare Stick 2,50 m44285bộ0
285.7 Spare Stick 1,80 m44284bộ0
285.8 Spare Hinge (one piece)44286bộ0
8.4 Pasture Gates    
286286Pasture Gates, adjustable Including assembly set  pasture-gates-adjustable-including-assembly-set
286.1 Fence Gate 1 - 1,7 m, adjustable44893bộ0
286.2 Fence Gate 2 - 3 m, adjustable44892bộ0
286.3 Fence Gate 3 - 4 m, adjustable44891bộ0
286.4 Fence Gate 4 - 5 m, adjustable44895bộ0
286.5 Fence Gate 5 - 6 m, adjustable442557bộ0
286.6 2 m gate post with plastic cap, Ø 88 mm442577bộ0
286.7 Fastener for gate posts442578bộ0
286.8 Hinge pin bracket for gate posts (in pairs)442579bộ0
287287Swing-Through Lock for Fence Gates  swing-through-lock-for-fence-gates
287.1 ...441025bộ0
288288Electrics Kit for Fence Gates  electrics-kit-for-fence-gates
288.1 ...441224bộ0
289289Stabiliser for Adjustable Pasture Gates  stabiliser-for-adjustable-pasture-gates
289.1 ...442559bộ0
8.5 Fence panels    
290290Modular Hoarding  modular-hoarding
290.1 sheep panel hot-dip galvaniz. lenght 1.37 m; height 0.92m.442600bộ2.003.000
290.2 sheep panel hot-dip galvaniz. lenght 1.83 m; height 0.92m.442601bộ2.420.000
290.3 sheep panel hot-dip galvaniz. lenght 2.75 m; height 0.92m.442602bộ3.113.000
290.4 sheep panel w. gate galvanized lenght 1.83 m; height 0.92m.442603bộ2.513.000
290.5 sheep panel w. gate, galvanize lenght 2.75 m; height 0.92m.442604bộ683.000
290.6 sheep panel w. creep section lenght 1.83 m; height 0.92m.442605bộ4.013.000
290.7 conection stick for sheep panel442608bộ357.000
290.8 Additional connecting bar for sheep panel442606bộ458.000
290.9 Bucket holder for sheep panel442607bộ458.000
290.10 Hayrack galvanized, double32702bộ1.500.000
290.11 double hay rack 40mm. galvanized32704bộ1.400.000
291291Fence Panel  fence-panel
291.1 Fence component without gate442591bộ0
291.2 Fence component without gate442592bộ0
291.3 Fence component without gate442593bộ0
292292Fence Panel with Gate  fence-panel-with-gate
292.1 Fence component with gate442594bộ0
292.2 Fence component with gate442595bộ0
292.3 Fence component with gate442596bộ0
9 Hàng rào thức ăn    
9.1 Hay Racks    
293293Four-sided Manger for Palisade Feeding Grid "Standard"  four-sided-manger-for-palisade-feeding-grid-standard
293.1 ...291289bộ0
294294Square Hay Rack for Horses with Safety Feeding Barrier  square-hay-rack-for-horses-with-safety-feeding-barrier
294.1 Square hay rack for horses with safety feeding barrier291256bộ59.700.000
295295Four-sided Manger for Palisade Feeding Grid  four-sided-manger-for-palisade-feeding-grid
295.1 Square hay rack with feeding barrier for round bales291255bộ57.400.000
296296Slow Feeding Net  slow-feeding-net
296.1 Forage saving net 3,6 x 2,4m, mesh 45mm291260bộ5.200.000
296.2 Forage saving net 3,6 x 2,4m, mesh 100mm291261bộ4.700.000
296.3 Forage saving net 2,8 x 2,8m, mesh 45mm291262bộ4.900.000
296.4 Forage saving net 2,8 x 2,8m, mesh 100mm291263bộ4.400.000
297297Round Rack with 8 Feeding Slots for loose feed or small high-pressure bales  round-rack-with-8-feeding-slots-for-loose-feed-or-small-high-pressure-bales
297.1 Round Rack with 8 feeding slots291257bộ21.000.000
298298Round Rack with 12 Feeding Slots for regular and round bales  round-rack-with-12-feeding-slots-for-regular-and-round-bales
298.1 Round Rack with 12 feeding slots291258bộ29.950.000
10 Lưới    
10.1 Sheep Netting    
299299TitanNet Sheep Netting with Vertical Struts  titannet-sheep-netting-with-vertical-struts
299.1 TitanNet 90 cm - single prong27211bộ3.747.000
299.2 TitanNet, 90 cm, double prong27212bộ3.972.000
299.3 TitanNet, 105 cm, single prong27213bộ4.047.000
299.4 TitanNet, 105 cm, double prong27214bộ2.197.000
299.5 Spare Post for -Net 90cm, single spike27276bộ105.000
299.6 Spare Post for Net 90cm, double spike27277bộ124.000
299.7 Spare Post for Net 108cm, single spike27278bộ124.000
299.8 Spare Post for Net 108cm, double spike27279bộ127.000
299.9 sheep net - repairing set for orange nets27293bộ142.000
299.10 Spare Top Insulator27249-5bộ10.000
299.11 Floor-stopper for nets27250-5bộ10.000
299.12 PVC - hook for nets,27322bộ54.000
300300EasyNet Sheep netting with ground spacing  easynet-sheep-netting-with-ground-spacing
300.1 Easy Net 105cm für Schafe27200bộ3.743.000
300.2 Ersatzpfahl zu Easy Net27201bộ132.000
301301OviNet orange Electrifiable Sheep Netting for Universal Use  ovinet-orange-electrifiable-sheep-netting-for-universal-use
301.1 Ovi Net 90 cm single spike27251bộ3.349.000
301.2 Ovi net 90 cm double spike27252bộ3.522.000
301.3 Ovi net 108 cm single spike27253bộ3.522.000
301.4 Ovi net 108 cm double spike27254bộ3.792.000
301.5 Ersatzpfahl Ovi Netz 90cm Einzelspitze, rot27245bộ105.000
301.6 Spare post Ovi net 90cm double spike, red27246bộ105.000
301.7 Ersatzpfahl Ovi Netz 108cm Einzelspitze rot27247bộ105.000
301.8 Spare post Ovi net 108cm double spike red27248bộ131.000
301.9 sheep net - repairing set for orange nets27293bộ142.000
301.10 Spare Top Insulator27249-5bộ10.000
301.11 Floor-stopper for nets27250-5bộ10.000
301.12 PVC - hook for nets,27322bộ54.000
302302OviNet green Electrifiable Sheep Netting for Universal Use  ovinet-green-electrifiable-sheep-netting-for-universal-use
302.1 Ovi Net, 90 cm, 50 m, single spike, black posts27265cái3.349.000
302.2 Ovi Net, 90 cm, 50 m, double spike, black posts27266bộ3.522.000
302.3 Ovi Net, 108 cm, 50 m, single spike, black posts27267bộ3.522.000
302.4 Ovi Net, 108 cm, 50 m, double spike, black posts27268cái3.792.000
302.5 Spare Post for -Net 90cm, single spike27276cái105.000
302.6 Spare Post for Net 90cm, double spike27277bộ124.000
302.7 Spare Post for Net 108cm, single spike27278cái124.000
302.8 Spare Post for Net 108cm, double spike27279cái127.000
302.9 sheep net - repairing set for green nets27294bộ142.000
302.10 Spare Top Insulator27249-5cái10.000
302.11 Floor-stopper for nets27250-5cái10.000
302.12 PVC - hook for nets,27322cái54.000
303303OviNet Profi  ovinet-profi
10.2 Poultry Netting    
304304PoultryNet green electrifiable  poultrynet-green-electrifiable
304.1 Geflügelnetz grün, el. leitend 50 mtr. / 112cm Doppelspitze292220bộ5.693.000
304.2 Geflügelnetz grün, el. leitend 25 mtr. / 112cm Einzelspitze292215bộ3.600.000
304.3 Post for poultry net, 122 cm white292214bộ3.850.000
304.4 Spare Top Insulator27249-5cái10.000
304.5 Floor-stopper for nets27250-5cái10.000
304.6 Ersatzpfahl 112 cm Einzelspitz für Geflügelnetz schwarz292212-5bộ150.000
304.7 Ersatzpfahl 112 cm Doppelspitz für 292204, schwarz 292213-5292213-5cái162.000
305305PoultryNet green not electrifiable  poultrynet-green-not-electrifiable
305.1 Poultry Netting 50 m single prong, 112cm292208bộ4.388.000
305.2 Poultry Netting 50 m double prong, 112cm292218bộ4.913.000
305.3 Poultry Netting 25 m single prong, 112cm, green292217bộ3.132.000
305.4 Poultry Netting 25m double prong, 112 cm292219bộ3.357.000
305.5 Spare Top Insulator27249-5cái10.000
305.6 Floor-stopper for nets27250-5cái10.000
305.7 Ersatzpfahl 112 cm Einzelspitz für Geflügelnetz schwarz292212-5cái150.000
305.8 Ersatzpfahl 112 cm Doppelspitz für 292204, schwarz 292213-5292213-5cái162.000
306306PoultryNet orange electrifiable  poultrynet-orange-electrifiable
306.1 Poultry netting, 50m, 112cm single spike292203bộ5.250.000
306.2 Poultry netting, 50m, 112 cm double spike292204bộ5.700.000
306.3 Ersatzpfahl 112 cm Einzelspitz für Geflügelnetz orange292212-7cái150.000
306.4 Ersatzpfahl 112 cm Doppelspitz für 292204, orange292213-7cái162.000
10.3 Net gates    
307307Door for electric fence nets, complete set  door-for-electric-fence-nets-complete-set
10.4 Wild animal deterrent netting    
308308WildNet The straightforward solution for keeping wild animals at bay  wildnet-the-straightforward-solution-for-keeping-wild-animals-at-bay
308.1 Wild animal deterrent netting27215bộ0
308.2 Blue caution tape27216bộ0
308.3 Spare post blue27217bộ0
308.4 Spare insulator for 2721744428bộ0
10.5 Rabbit Netting    
309309Rabbit Netting  rabbit-netting
309.1 Rabbit netting, 12m, 65cm single spike292209bộ1.988.000
309.2 rabbit net 25m, 65cm, green, single spike292216bộ2.889.000
309.3 rabbit net 50m, 65cm, green, single spike292221bộ4.740.000
309.4 rabbit net 50m, 65cm, green, double spike292222bộ5.040.000
309.5 Spare Top Insulator27249-5cái10.000
309.6 Floor-stopper for nets27250-5cái10.000
309.7 AKO Compact Power B40372005bộ4.872.000
309.8 earth stake suitable for B4044657bộ413.000
309.9 Ersatzpfahl 65 cm Einzelspitz für Kaninchennetz schwarz292210-5bộ90.000
309.10 Ersatzpfahl 65 cm Doppelspitz für Kaninchennetz schwarz292211-5bộ105.000
10.6 Litzclip® - Tape Gate Handle and Wire Connector    
310310Safety Link – Litzclip®  safety-link-litzclip
311311Wire Connector Litzclip®  wire-connector-litzclip
311.1 AKO Litzenverbinder Litzclip, 3mm,gerade, Edelstahl,10 Stück442003/101hộp380.000
311.2 Litzclip Litzenverbinder 3mm verzinkt, 10 Stück442013/106hộp300.000
312312Wire Cross-Connector Litzclip® galvanized  wire-cross-connector-litzclip-galvanized
312.1 Litzclip Litzen-Kreuzverbinder 3mm, verzinkt, 5 Stück442014/056hộp340.000
313313Wire T-Connector Litzclip® galvanized  wire-t-connector-litzclip-galvanized
313.1 Litzclip Litzen-T-Verbinder 3mm, verzinkt, 5 Stück442015/056hộp300.000
314314Repair Set Litzclip® galvanized  repair-set-litzclip-galvanized
314.1 AKO Reparaturset Litzclip 8-teilig, verzinkt442018/081hộp380.000
315315Litzclip® Gate Handle Connector for Tape  litzclip-gate-handle-connector-for-tape
315.1 Stainless steel442006/041hộp0
315.2 Stainless steel442007/041hộp0
11 Dụng cụ cố định hàng rào    
316316Post Driver  post-driver
316.1 ...44471cái0
317317Drill  drill
317.1 ...44484cái0
317.2 ...44485cái0
317.3 ...44486cái0
318318Wooden Mallet  wooden-mallet
318.1 Wooden Mallet44482cái0
318.2 Spare Stick for Wooden Mallet44483cái0
319319Sledge Hammer  sledge-hammer
319.1 ...441422cái0
320320AKO Premium Farming Forceps  ako-premium-farming-forceps
320.1 Premium Farming forceps442566cái0
320.2 Standard Farming forceps28255/1cái0
321321In-Line Strainer  in-line-strainer
321.1 In-Line Strainer44513hộp0
321.2 In-Line Strainer44513/031hộp0
321.3 Tension arm44514hộp0
322322Permanent Wire Strainer  permanent-wire-strainer
322.1 Gear-toothed Wire Tensioner44509hộp0
322.2 Gear-toothed wire tensioner with integrated insulator441327hộp0
322.3 Gear-toothed wire tensioner with integrated insulator and wire cable441297hộp0
322.4 Clamping lever for gear-toothed wire tensioner441328hộp0
323323Temperature Equalisation Spring  temperature-equalisation-spring
323.1 galvanized44704hộp0
323.2 stainless steel44705hộp0
323.3 stainless steel44259hộp0
324324Permanent Fencing Insulator Highland  permanent-fencing-insulator-highland
324.1 ...441398hộp0
325325Insulator Pinlock  insulator-pinlock
325.1 ...441495hộp0
326326Strain Insulator Polyamide for Steel Wire  strain-insulator-polyamide-for-steel-wire
326.1 ...44358hộp0
327327Corner Insulators  corner-insulators
327.1 ...44338hộp0
327.2 ...44338/061hộp0
328328Wood Screws  wood-screws
328.1 ...44393/1001hộp0
329329Kramp Nail  kramp-nail
329.1 ...44394hộp0
330330Tensulator  tensulator
330.1 Tensulator44697hộp0
330.2 Tension Tool44703hộp0
12 Hệ thống hàng rào cố định    
12.1 The AKO Electric Fence System with Fence Tape    
331331Tape Connector Stainless Steel  tape-connector-stainless-steel
331.1 up to 13 mm tapes44594hộp0
331.2 up to 13 mm tapes44594/051hộp0
331.3 up to 20 mm tapes44595hộp0
331.4 up to 20 mm tapes44595/051hộp0
331.5 up to 40 mm tapes44596hộp0
331.6 up to 40 mm tapes44596/051hộp0
332332Insulator for Tapes up to 40 mm  insulator-for-tapes-up-to-40-mm
332.1 ...44340hộp0
332.2 ...44340/121hộp0
333333Tape-to-Tape Connector  tape-to-tape-connector
333.1 ...44616/011hộp0
334334Corner and Distance Insulator  corner-and-distance-insulator
334.1 ...44350hộp0
334.2 ...44350/061hộp0
335335High-Voltage Underground Cable Premium  high-voltage-underground-cable-premium
335.1 ...440110cuộn0
335.2 ...440111cuộn0
336336Premium Gate Handle with Litzclip Tape Connection*  premium-gate-handle-with-litzclip-tape-connection
336.1 Gate Handle with Premium Litzclip BV 20 mm Stainless Steel4494420cái0
336.2 Premium Gate Handle with BV 40 mm Niro Wire Clip4494440cái0
337337Profi Gate Insulator for Tapes  profi-gate-insulator-for-tapes
337.1 Kit complete44355/041hộp0
337.2 Spare Tape Jointer443453cái0
338338PremiumLine Fencing Tape  premiumline-fencing-tape
338.1 ...441533cuộn0
338.2 ...441534cuộn0
338.3 ...441535cuộn0
339339Clip Insulator Easy Tape  clip-insulator-easy-tape
339.1 ...441391hộp0
339.2 ...441391/251hộp0
339.3 ...441391/753hộp0
340340Warning Sign Electric Fence  warning-sign-electric-fence
340.1 ...44623cái0
341341Clip Insulator Maxi Tape  clip-insulator-maxi-tape
341.1 ...441390hộp0
341.2 ...441390/301hộp0
341.3 ...441390/803hộp0
342342Octo Wood  octo-wood
342.1 Corner-/gate post441827cái0
342.2 Corner-/gate post441828cái0
342.3 Fence Line post441820cái0
342.4 Fence Line post441821cái0
342.5 Fence Line post441822cái0
342.6 Fence Line post441823cái0
342.7 Fence Line post441824cái0
342.8 Fence Line post441825cái0
342.9 Fence Line post441826cái0